français nederlands
onthaal

Het klein patrimonium van Couvreux

42. Kruis boven Couvreux.
Daar opgericht in 1980 door de wegwerker Walter Erard. Dit bewerkt gietijzeren kruis in neogotische stijl van de 19de eeuw is afkomstig van een grafsteen uit het oude kerkhof van Dampicourt. Het komt uit dezelfde gietvorm als het kruis “La Pierre Jeanne” te Villers-la-Loue (Christusbeeld hier groter voortgebracht).
De kruisen werden vroeger dikwijls op een kruispunt van wegen gezet ter beveiliging van de heksensabbat omdat er verondersteld werd dat de heksen de voorkeur hadden voor deze plaatsen.
Het kruis verheft zich op een hoogte wat ook de magische krachten neutraliseert welke volgens de volkstraditie hieraan verleend werd.

43. Het Lhommel Kruisbeeld
Opgericht in 1832, op initiatief van een particulier van Couvreux, Jean Baptiste Lhommel l’Ainé. Beschermd door een omringende muur, heeft het gediend als begraafplaats voor 2 Franse artilleristen (een brigadier en een soldaat) welke gedood werden tussen Couvreux en Montquintin. Ze werden in 1936 overgebracht naar het Franse militaire kerkhof van Signeulx.
In 1967 vind het kruisbeeld zijn standbeelden terug: Sint Jan en de heilige Maagd zijn nieuw, Sint Scholastica wordt hersteld; het zijn geschilderde afgietsels van drie oude verdwenen houten standbeelden. Het grote houten kruis wordt vervangen in 1978.

44. Kruis van de Missie
Is van 1869 en uit hout gemaakt. Oorspronkelijk bevond het kruis zich aan het begin van de weg naar Thonne La Long, waar het de weg hinderde voor de moderne landbouwvoertuigen, waardoor het verplaatst werd. De Missiekruisen werden opgericht ter ere van gepreekte missies vanaf de 17de eeuw. Ze hadden tot doel de evangelisatie van het platteland en werden vergezeld door processies en grandioze feesten tot de grote geestdrift van de gelovigen .

45. Het Sint Regina Kruis
Het staat op het kruispunt van de wegen van Couvreux-Petit-Verneuil en Ecouviez-Thonne-La-Long, en duidt de grens aan tussen België en Frankrijk. Het wordt hersteld in 1984. Het kruis werd waarschijnlijk op deze plaats opgericht door de pelgrims van Ecouviez welke naar Avioth of Sint Walburgis gingen. Men vindt ook de benaming “Croix Syndrène”, van het Grieks “sundromo”, wat betekend “kruispunt van wegen”.

46. De Sint Rochus kapel
De eerste stap van de inwoners van Couvreux om hun eigen kerk met pastorie te hebben is in 1786. Volgens de kronieken uit deze periode, is de petitie zonder gevolg gebleven, gezien de politieke gebeurtenissen.
Gezien het groeiend aantal van de bevolking (300 inwoners), besliste het gemeente bestuur op 24 maart 1832, om een kapel te bouwen i.p.v. een overdekte wasplaats. Op 6 november van hetzelfde jaar wordt de aanvraag verworpen door het district commissariaat.
Vier jaar later, op 15 mei 1836, dienen de bewoners van Couvreux een klacht in tegen de bouw van een pastorie te Montquintin en eisen opnieuw een kerk met pastorie te Couvreux.
De bouw is voltooid in 1880. De kapel staat onder de bescherming van Sint Rochus ; inderdaad, in 1866 is Couvreux het slachtoffer van een cholera epidemie en de bewoners roepen de bescherming in van Sint Rochus, ter bescherming tegen besmettelijke ziekten.

Deze beschrijvingen zijn zichtbaar voor ieder monument van het dorp

Réalisé par ALYSSE.INFO / Mises à jour par le S.I. Le Méridional
537735 visites sur cette page / Dernière modification le 28/08/2018 à 14h44