français nederlands
onthaal

Torgny, een archeologische episode.

Van 1978 tot 1991 werden er archeologische opgravingen gedaan. Hierdoor werd een rijk historisch verleden onthuld.

De Merovingische begraafplaats.

Tombe d'adulte guerrier Tombe d'enfant Op de zuid-westelijke helling, op 600 m van het dorp werd de belangrijkste Merovingische begraafplaats ontdekt. Ongeveer 400 grafsteden van de 6e en 7e eeuw lagen op een oppervlakte van 80m x 30m verspreid, allen oost-west geöriënteerd.

Vele graven bestonden uit bouwstenen, andere uit houten kisten en in het oudste gedeelte van de begraafplaats werden de lijken gewoon in de grond geplaatst.

De aard van de grond zorgde voor een goed behoud van de beenderen en hierdoor heeft men kunnen opmaken dat de mensen toen redelijk jong stierven, dat sommige graven geplunderd waren en de lichamen daarna terug begraven.

De doden werden aangekleed en met hun huisraad begraven : de mannen met hun wapens, de vrouwen met al hun sieraden en aan de voet van het graf vond men het vaatwerk dat als offergave geplaatst werd.

Uit de studie van het huisraad heeft men de sociale hiërarchiën kunnen aantonen alsmede de levens-wijze en de organisatie van de dorpelingen in die tijd.

De romeinse villa.

De romeinse villa van Magerot Het is tijdens de zoektocht naar een merovingische woning dat men toevallig op de fundamenten gestoten is van een belangrijke romeinse villa, lager gelegen bij de merovingische begraafplaats en langs de huidige weg van Lamorteau naar Torgny.

In 1989 werd de villa van Magerot blootgelegd en kon men een monumentale trap bewonderen, welke toegang verschafte aan een diepe kelder alsmede warme baden. en een zeer goed bewaarde hypocaust bijna op de vlakke grond.

Dit 4de eeuws gebouw had een landbouwgerichte bestemming, bevatte een twaalftal kamers over een lengte van 36 meters. Het gebouw was omringd door een vernuftig af- en bewateringssysteem welke gebruik maakte van de bronnen, die zeer talrijk zijn in deze omgeving.

Spijtig dat deze twee merkwaardige plaatsen wegens geldgebrek terug bedolven werden.

De sporen van deze beschaving alsmede schetsen zijn te zien in de Musée Gaumais de Virton , rue d’Arlon, 38-40 te 6760 VIRTON
Alle dagen open van 9u30 tot 12u en van 14u tot 18u. Gesloten op dinsdag behalve tijdens de maanden juni, juli en augustus. Gesloten van 01/12 tot 31/03. Tel.:00 32 (0)63/57 03 15, fax.: 00 32 (0)63/57 69 42.

De romeinse villa van Magerot

Réalisé par ALYSSE.INFO / Mises à jour par le S.I. Le Méridional
515772 visites sur cette page / Dernière modification le 09/04/2019 à 14h18