français nederlands
onthaal

Montquintin, een dorp op de top.

Hoog op een bergrug van 324m wonen een veertigtal inwoners op een uitzonderlijke plaats.

Het dorp wordt gekenmerkt door een monumentale groepering welke uitzonderlijk is voor deze streek. Het dorp is ook de convergentie van 4 kronkelende wegentjes welke van uit de vallei komen.

Kasteel de Hontheim Gans op de top zijn er de ruïnes van een kasteel waar de hulpbisschop van Trier, Mgr Jean-Nicolas de Hontheim, zich in 1760 terugtrok, nadat hij door de kerk veroordeeld werd voor zijn werken over “De toestand van de kerk en de macht van de Paus van Rome”.

Dit trapeziumvormig middeleeuws bouwwerk had vier hoektorens waarvan er heden nog slechts 2 overblijven.

De buitenmuren waren omringd door diepe grachten met water, afkomstig van talrijke bronnen, welke noord-oost stromen. Eén gedeelte hiervan is heden nog te zien. Een brede gracht zuid-oost werd gedempt. Het kasteel heeft tijdens zijn geschiedenis te lijden gehad van verschillende belegeringen en branden.

De restauratie van het kasteel wordt uitgevoerd door de VZW A Montquintin . Ze organiseert ieder jaar een werkplaats toegankelijk voor iedereen, teneinde de ruïnes te ruimen en te herstellen. Een verzoek is gericht tot ieder welk in het bezit zou zijn van een dokument welke de geheimen van het kasteel zou kunnen opklaren teneinde de opgravingen en de herstellingen te vergemakkelijken. Kontakt en inlichtingen bij M.Didier Culot, rue Piessevaux, 46 te 6762 Saint Mard, tel.: 00 32 (0)63/57.64.41. email

De heerlijkheid bevat eveneens een hoeve en een duiventoren van de 17de eeuw.

De romaanse Sint Quentin kerk, gedateerd van voor de 10de eeuw is typisch middeleeuws.

Het gebouw is ineengedrongen en verheft zich boven de andere gebouwen van het gehucht. De kerk heeft geen klokkentoren, de ingang is gericht naar het dorp als verdedigingsstelsel en het koor is gericht naar Jerusalem. Het gebouw heeft een gotische invloed ondergaan alvorens grondig gerestaureerd te worden tijdens de 17de eeuw.

In de kerk bevindt zich de grafsteen van Mgr Jean Nicolas de Hontheim. Men vindt er tevens een 16de eeuws gotisch wijwatervat uit zandsteen, koorstoelen van de 18de eeuw en drie standbeelden van de 17de eeuw in veelkleurig hout : Sint Scholastique, Sint Rochus en Sint Donat ter bescherming van respektievelijk de stuiptrekkingen bij de kinderen, de pest en de onweders.

Het duivenhok Op de centrale plaats vindt men een hoeve gebouwd in 1765. Oorspronkelijk diende ze voor het innen van belastingen op de oogsten ten gunste van de geestelijkheid. In de 19de eeuw werd de hoeve een dorpsschooltje.

Het gaumse museum van Virton heeft het gebouw omgevormd tot een museum voor het plaatselijke landelijke leven. Het drie celvormige gebouw van witgekalkte steen is een typische getuigenis van de traditionele gaumse architektuur.

Het beschermd gebouw verschaft onderdak aan een rijke verzameling huisraad, gereedschap en meubelen.

Toegankelijk : alle dagen van 14 tot 18 u tijdens de maanden juli en augustus. Gans het jaar op afspraak voor groepen van min.15 personen. Inlichtingen bij het Gaumse Museum van Virton : Tel.: 00 32 (0)63 /57.03.15 Fax: 00 32 (0)63/57.69.42.

Achter de kerk, vanuit een rustige begraafplaats, heeft men een prachtig zicht op het Gaumeland.

Réalisé par ALYSSE.INFO / Mises à jour par le S.I. Le Méridional
511917 visites sur cette page / Dernière modification le 28/08/2018 à 14h44