français nederlands
onthaal

Le Méridional is een dynamisch vrijwilligersteam…

Het is tevens een groep vrijwilligers zonder dewelke niets zou kunnen verwezenlijkt worden, zowel voor de normale activiteiten als voor de ontvangst van het publiek.

Indien u soms vrije tijd hebt, een vrijwilligersgeest en de wil van ons te helpen, gelieve dan contact op te nemen met ons teneinde bv. :

  • Ons te helpen tijdens het jaarlijkse ambachtsfeest, de 3de zondag van juli, in Torgny : bijstand aan de bar, de kleine restauratie, bijstand aan verschillende kleine opdrachten alsmede de oprichting en ontmanteling van het feest
  • Kleine groepen gidsen doorheen Torgny en Montquintin, na een korte opleiding door een van onze gidsen
  • Vertalingen van onze publicaties in verschillende talen volgens onze behoeften
  • Het onderhoud van de markering van onze verschillende wandelingen op het grondgebied van de gemeente Rouvroy
  • De ontvangst van bezoekers in onze burelen in Torgny, tijdens de afwezigheid van onze bediende.
  • Uw passie voor ons patrimonium voor het mede uitwerken van onze doelstellingen, volgens uw eigen belangstelling : tentoonstellingen, animaties,…
  • Meehelpen met het oprichten en het volgen van onze tweetalige Internetsite.
  • Toetreding bij onze algemene raad van beheer van onze vzw in geval van het vertrek van een van onze beheerders.

Dus DANK U.

Dank aan jullie allen, vrijwilligers, welke meegeholpen hebben (jullie weten het, wij willen niemand vergeten en jullie zijn talrijk geweest),

Le merci aux bénévoles de la foire artisanale 2007 Dank aan jullie, de mensen van Torgny, welke de deuren van hun schuur of garage open gezet hebben, teneinde verschillende artiesten en ambachten te ontvangen en stroom geleverd hebben (bedankt voor de geleverde energie),

Bedankt aan de gemeente voor de onfeilbare steun het ganse jaar door,

Bedankt aan iedereen, van hier of van ver, welke onze activiteiten mogelijk maken.

Bedankt voor uw hulp, voor uw medewerking, voor uw aanwezigheid, voor uw steun, …

Bedankt om daar te zijn !

Onze vereniging heeft zijn jaarlijkse algemene vergadering gehouden op vrijdag 25 februari 2011.

Gelieve hieronder het verslag te vinden (formaat pdf 474 ko) van onze activiteiten voor het vorige jaar.

(Indien u moeilijkheden hebt met het openen van de pdf kaarten, download gratis Acrobat Reader )

Réalisé par ALYSSE.INFO / Mises à jour par le S.I. Le Méridional
188230 visites sur cette page / Dernière modification le 09/04/2019 à 14h18