français nederlands
onthaal

Verblijfsmogelijkheden en restaurants in Rouvroy

De verblijfsmogelijkheden en restaurants in onze gemeente zijn talrijk.

Ze zijn hier ondergebracht in zes rubrieken :

  1. Hotels en restaurants
  2. Landelijke verblijfplaatsen
  3. Gastenkamers
  4. Voor groepen
  5. Andere verblijfplaatsen (andere verblijfplaatsen welke heden niet erkend zijn door het Algemeen Commissariaat voor Tourisme)

Het VVV kantoor houdt zich niet bezig met de reservaties. Gelieve hiervoor rechtstreeks de betreffende diensten te raadplegen waarvan u de volledige inlichtingen vindt op deze site.

Om praktische redenen zijn de horeca mogelijkheden beperkt gehouden tot de entiteit van de gemeente Rouvroy.

U kunt andere mogelijkheden vinden, zowel in Frankrijk als in België, door de websites van het huis van toerisme van Gaume te Virton te raadplegen. Hiertoe klikt op bovenvermelde strook.

De VZW SI Le Méridional behoudt zich het recht om al informatie aangaande de overnachtingen te Rouvroy te wijzigen en / of zonder voorafgaande kennisgeving te annuleren, op enkelvoudig verzoek van het Generaal Commissariat voor Toerisme, ter kennis gebracht van het niet naleven van de huidige wettige veiligheidsnormen of herhaaldelijke klachten van het cliënteel.
Deze inlichtingen hebben geen enkele kontraktuële verbintenis. De SI verwerpt alle verantwoordelijkheid voor wat betreft het gebruik ervan, zijnde enkel bewaarder van informatie verstrekt door de dienstverlenende firmas en personen.

indien u meer wenst te weten ...

Réalisé par ALYSSE.INFO / Mises à jour par le S.I. Le Méridional
532598 visites sur cette page / Dernière modification le 28/08/2018 à 14h44